Marek Meduna

Průvod

Termín: 14. 10. - 31. 12. 2015

Marek Meduna je klíčovým členem výtvarné skupiny Rafani, asi nejvýznamnějšího výtvarného uskupení, které zvláště v první polovině nultých let tohoto století velmi výrazně čeřilo vody české výtvarné (a nejenom výtvarné) scény. Ale na výstavě v Adam Gallery se představuje jako velmi výrazná, na činnosti skupiny Rafani v podstatě nezávislá osobnost. Jeden z nejdůležitějších malířů, kteří se počátkem nultých let objevili na české výtvarné scéně.

Marek Meduna je brilantní malíř. Skvěle ovládá své řemeslo, a pokud něco odkazuje přece jen k jeho činnosti ve skupině Rafani, pak je to schopnost prokomponovat celý příběh, celou výtvarnou stránku výstavy v jeden uzavřený (byť vícevrstevný) celek. I když je otázkou, nakolik právě on byl oním sjednocujícím hráčem v Rafanské tvorbě. V každém případě, výstava Průvod může posloužit jako krystalická ukázka schopnosti „tady a teď" vytvořit uzavřený, a přitom významově mnohovrstevný symbol – obraz. 

Meduna pracuje s malými formáty. Tedy v tomto případě. Dvacet na třicet, třicet na čtyřicet, čtyřicet na padesát. Přitom rozměry nejsou v zásadě podstatné. Zachycení různých „dějových" momentů, okamžiků, zlomků vytváří jednotlivé sekvence, které se ve svém důsledku promění v onen již v názvu výstavy avizovaný „Průvod". A ještě jednu skutečnost je třeba zmínit. Marek Meduna je skvělý kolorista. Vedle brilantní malby i skvělá práce s barvou. Jedinečné sepětí výborného umělce.