Antonín Málek

Málek patří svým projevem k představitelům českého informelu. V roce 1968 emigroval do Švédska, kde pobýval do roku 1979. Poté se odstěhoval do Kolína nad Rýnem, kde žije dosud, ačkoliv vlastní i ateliér v Jindřichově Hradci, kam často dojíždí. V roce 2007 uspořádala jeho retrospektivní výstavu Alšova jihočeská galerie, jejíhož zahájení se účastnili také The Plastic People of the Universe. Krom malby se Málek věnuje i fotografii a scénografické tvorbě. 


Žluté moře, 1973, akryl na sololitu, 64 x 86,5 cm


Jsi pozorován, 1991, tuš, akryl, olej, lazura na kartonu, 100 x 70 cm


Tři, 1992, akryl, tuš na papíře, 21,5 x 32,5 cm