Martin Mainer

Ve známost vešla Mainerova tvorba prvně skrze jeho účast na neoficiálních ateliérových Konfrontacích. Od počátku je jeho dílo ovlivněno duchovnem. Postupně se však náměty posouvaly od křesťanské tradice barokních kostelů, přes indická božstva až k magii. Hloubka obrazu je pro něj stejně důležitá jako způsob, kterým ji vyjadřuje. Často užívá netypických materiálů, které se vztahují k místu jeho inspirace. Například barvu vytvořenou z alpských skal nebo molitan vytrhávaný tak, aby připomínal zvětralý mramor podlah italských kostelů.


Lodě na obzoru II., 1992, olej na plátně, 210 x 290 cm


Bez názvu, 1991, olej na plátně, 140 x 162 cm


Duchové, 1990, olej na překližce, 117 x 166 cm


Libušin soud, 1993, reliéf na reprodukci, 50 x 70 cm