Lektoři

 

Anna Vlková

Mám na starosti edukační oddělení, tedy připravuji pro vás doprovodné programy k výstavám, organizuji a propaguji jednotlivé akce, vybírám, s kým budeme na programech spolupracovat…A taky udržuji celkovou koncepci doprovodných a vzdělávacích akcí. Kromě toho vymýšlím a realizuji programy pro školy, pracovní listy, některé dílny pro děti, dospělé. A jak jsem se k tomu všemu dostala? No bylo to od vysoké, kde jsem studovala obory z oblasti teorie a dějin umění a kultury a pedagogiku, moje vysněné zaměstnání...

Irena Iškievová

Jsem Irena Iškievová a vystudovala jsem učitelství výtvarné tvorby na PedF OU v Ostravě, dramatickou výchovu se zaměřením na speciální výchovu (surdopedie) na JAMU v Brně a nedokončila studium v Ateliéru knižní a obalový design na FU OU v Ostravě. Působím jako lektor arteterapeutických dílen Terapie loutkou, loutkování pod hlavičkou o.s. THeatrLudem. Také jsem součástí týmu úspěšného projektu TABLETO. Věnuji se lektorské činnosti, loutkovému umění a ráda zprostředkovávám umění dětem i dospělým.

Zlata Kalusová

Jmenuji se Zlata Kalusová a na práci lektorky dílen pro dospělé mám nejraději setkání se zajímavými lidmi, radost z originální tvorby v otevřené atmosféře, sdílení prožitků a předávání znalostí z oboru umění. Pedagogické zkušenosti z působení na středních školách mi pomáhají porozumět a vycházet vstříc potřebám dětí, studentů i jejich pedagogů. Hravost, spontánnost, moderní edukativní metody, prostor pro verbální i nonverbální komunikaci, a především objevování jedinečného světa umění představují interaktivní programy pro školy, na kterých se podílím. Při lektorské činnosti vycházím z vysokoškolského studia v ateliéru malby doc. Daniela Balabána, akad. malíře na Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity a ze studia na Pedagogické fakultě téže školy. Zejména pak čerpám ze stipendijních pobytů pro umělce v USA, Německu a Rakousku. Věnuji se malbě, koláži, vizuální poezii, ilustraci, objektu, textilní tvorbě a šperku.

Petra Čiklová

Jsem Petra Čiklová a můj vztah k výtvarnému umění se u mě formoval od první třídy základní školy, kdy jsem všem tvrdila, že budu malířka. Potom to šlo za sebou takto: 
Textilní výtvarnictví na SPŠT, kdy jsem se cítila jako Versace. Vysoká škola a ateliér malby na Katedře výtvarného umění na Ostravské univerzitě, tam jsem studovala s pocitem J. Pollocka. Volně jsem přešla do ateliéru intermediálních forem, studovala jsem také na FAMU v Praze v ateliéru animovaného filmu, ale jako Zdeněk Smetana jsem si nepřipadala. Pak přišla velká role matky, a teď předávám své výtvarné zkušenosti dětem na základní škole. V RAG mám své oblíbené sobotní dopolední ateliéry s menšími dětmi, občas tvoříme při nějaké zvláštní příležitosti a vedu také letní ateliéry. Miluji vnímání a uvažování dětí, které jsou ještě pořád napojeni na svou fantazii. Stejně jako mnozí umělci, kteří již nejsou dětmi, ale ponechali si otevřenou mysl. Svět nejen výtvarného umění je obrovská svoboda.

Markéta Borovcová

Vystudovala jsem výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Mám za sebou učení v ZUŠ, práci v arteterapeutické dílně Masarykova onkologického ústavu v Brně, od roku 2006 působím jako externí lektorka Moravské galerie, v současnosti jsem také učitelka ve třídě s Montessori pedagogikou. V RAG vedu většinou programy pro děti s rodiči, spolupracuji také na letních výtvarných ateliérech.

Klára Kleinerová

Jmenuji se Klára Kleinerová a jsem absolventka  Střední průmyslové školy keramické v Bechyni a oboru Performance Fakulty výtvarných umění v Brně.
V současné době se živím lektorováním kurzů výtvarného a to hlavně keramického zaměření pro dospělé i děti.  V RAG s dětmi zkouším různé výtvarné techniky na kroužcích a potkat mě můžete i při výukových programech. Ve volném čase se stále ráda věnuji tvorbě postmoderního umění.

Tomáš Rybníček

Jsem absolventem Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění, VUT v Brně. Věnuji se knižní vazbě a autorským knihám. Využívám prvky knihařského a papírenského řemesla při volné tvorbě objektů, instalací a „klasických" grafik. Několik let jsem vyučoval výtvarně zaměřené předměty na několika brněnských školách. Pravidelně působím jako lektor na plenérech a letních výtvarných dílnách.  Zprostředkování umění a galerijní pedagogika mě láká blízkým kontaktem mezi dílem vystavujícího umělce, divákem a lektorem, který hraje roli „průvodce".  Při animačních programech a výtvarných dílnách vzniká tvůrčí atmosféra, která je podnětná jak pro účastníky, tak i pro mě.