Martin Kuriš

Kuriš patří k malířům-vypravěčům, kteří skrze svá díla divákovi předávají určitý příběh. V jeho případě se jedná vždy o pečlivě vyvedené scény plné konkrétních i symbolických odkazů malířsky podaných tak, aby bylo sdělení srozumitelné. Náměty se pohybují na pomezí pohádek, morálních ponaučení, historek o klasických hrdinech, biblických vyprávění a výjevů z každodenního života. Kuriš je absolventem malby na AVU a scénografie na DAMU.


Šťastná chvíle z cyklu profesor Frankenstein, 1999, olej na plátně, 200 x 280 cm