Kubista

Kubista je komplexní designová výroba, která se zaměřuje na tvorbu děl, jejichž podoba vychází z období českého kubismu a art deca. Jedná se jak o repliky, tak o zcela nové designové předměty inspirované tímto, pro české umění významným, časovým obdobím.
Domovskou základnou značky Kubista je Dům u Černé Matky Boží, kde se nachází stálá expozice českého kubismu pod Národní galerií. Obchodní Galerie Kubista zde byla otevřena v roce 2002 a od té doby si díla zde nabízená získala široký okruh příznivců.
Od dob svého vzniku tak tato značka rozšířila své portfolio již několikanásobně (už v době jejího pátého výročí bylo téměř pětinásobné). Nabízená díla se vyznačují kvalitou a klasickým, přesto výrazným designem.