Petr Kožíšek

Ve své tvorbě rád experimentuje s technikou, postupem, formou i obsahem. I když jeho projev zůstává ve výsledku převážně malířský, nejedná se o malby v tradičním slova smyslu. I ze završeného díla lze vysledovat, že Kožíškovi slouží jeho tvorba ke zkoumání možností malovaného obrazu. Používá lití barev, nanášení pigmentů prsty, kapání, rozmazávání a další postupy, díky kterým se jeho převážně figurativní náměty pohybují na hranici abstrakce. Obrazy přebírají živost pohybu, který se odráží v každém jednotlivém barevném gestu tvořícím celek.


Emu, 2001, kombinovaná technika na plátně, 86 x 115 cm


Bez názvu, 2003, kombinovaná technika na plátně, 75 x 70 cm


Pankačka, 2002, kombinovaná technika na plátně, 100 x 180 cm


Tropická vegetace, 2001, kombinovaná technika na plátně, 60 x 60 cm