Jiří Kovanda

K výtvarnému umění se konceptuální umělec Jiří Kovanda poprvé dostává již v patnácti letech. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické performance, akce, instalace a díla, kde je více kladen důraz na obsah nežli formu. Sám se kdysi označil ironicky za nedělního malíře, jeho díla ale prakticky nejsou čistě malířská, kombinuje více médií a nejčastěji pracuje v případě obrazů s koláží. Zajímá se o všední náměty, pocity, vztahy a předměty, kterým dává pomocí jemné manipulace nový rozměr.


Bez názvu, 2004, kombinovaná technika na plátně, 30 x 21 cm


Bez názvu, 1994, kombinovaná technika papír, 63 x 45 cm


T jako táta, 1989, kombinovaná technika na plátně, 120 x 120 cm


Koleda, 1991, kombinovaná technika, dřevo, 20 x 20 cm


Portrét umělce, 1989, alobal na dehtovém papíře, 99 x 69 cm