Komentované prohlídky, besedy

Výstavy obrazů a soch, které jsou pořádány v prostorách Adam Gallery, pravidelně uvádějí a komentují vystavující umělci nebo kunsthistorici. Vycházíme ze skutečnosti, že autoři vystavených děl nejlépe mohou milovníkům umění zprostředkovat bezprostřední důvody a pocity, které vznik výtvarného díla provázely. Stejně tak kunsthistorici a teoretikové umění, kteří svůj komentář zaměřují spíše na obecnější problémy umělecké tvorby a porovnávají vystavená díla s českou i evropskou scénou. Rozvíjí se přitom zajímavý dialog, kunsthistorici i umělci reagují na dotazy a podněty návštěvníků, což v řadě případů vyúsťuje ve velmi otevřenou a podnětnou diskusi. Bezprostřední setkání mezi divákem a tvůrcem nebo i kunsthistorikem otevírá nové pohledy na uměleckou tvorbu a na druhé straně je zajímavým podnětem i pro jednotlivé výtvarníky.

 

Autorské čtení Martina Kuriše

Termín: 12. 4. v 17:00
Vstupné: 50 Kč

Martin Kuriš je nejen malíř, loutkář a pan učitel, ale i spisovatel. Píše barvité knihy plné podivuhodných obrazů. U nás v Adam Gallery bude číst ze svých knih pro mládež Baryk, Lola a Navarana.

 

Komentovaná prohlídka Martinem Dostálem

Termín: 29. 4. v 18:00
Vstupné: 100/50 Kč

Kurátor, kritik, publicista a historik umění Martin Dostál přijde představit generaci malířů, kterým je věnována aktuální výstava v Adam Gallery Česká malba generace 90. let dvacátého století.

Jiří Černický o svých obrazech

Termín: 11.5. v 18:00
Vstupné: 50 Kč

Prezentace tvorby Jiřího Černického. Vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1998 nyní působí jako vedoucí ateliéru malby na VŠUP. V Adam Gallery prezentuje českou malbu generace 90. let.

Tomáš Vaněk o svých obrazech

Termín: 12.5. v 18:00
Vstupné: 50 Kč

Prezentace tvorby Tomáše Vaňka. Od kresby přechází k instalacím přes hudební performance až k hranicím street artu. Vede na AVU Ateliér intermediální tvorby / škola Tomáše Vaňka. V Adam Gallery prezentuje českou malbu generace 90. let.