Přejít k obsahu

Josef Achrer

Termín:  16. 10. 2013 – 16. 2. 2014
kurátor: Martin Dostál

Josef Achrer se narodil 17. prosince 1982 v Praze, prošel Střední uměleckoprůmyslovou školou v Praze na Žižkově, ateliérem scénické techniky, následovaly dva roky studia malby na pražské Vyšší škole uměleckoprůmyslové, a konečně v roce 2004 nastoupil do ateliéru českého sociálně „divokého" Michaela Rittstena na Akademii výtvarných umění v Praze. Studia ukončil v roce 2010, mezitím však stihl stáže na San Francisco Art Institute (2008) a u Stanislava Diviše na pražské VŠ UMPRUM (2007).

Josef Achrer je společně s Davidem Hanvaldem, Karlem Štědrým a Martinem Krajcem členem skupiny Obr., která se od svého založení v roce 2006 a první skupinové výstavy v roce 2007 výrazně prosadila v domácím provozu umění. Achrer postupně ke svým dosavadním dispozicím, kterými jsou vůle k vizuálnímu vyprávění, prostorová představivost a malířské gesto, čerpající z dějin obrazové postmoderny, kterým se prezentoval během studia Rittsteinova ateliéru, přidal v letech 2009 a 2010, v době práce na svém diplomním souboru, abstraktní touhu v geometrizovaném rastru. Přirozená kázeň k disciplinovanému uspořádání obrazového prostoru zde našla odvahu zkusit jiný druh práce, než byla Achrerova dosavadní narativní obrazová skládačka. Následné abstraktní práce, tvořené technikou protlačování z „negativu" plátna, ukázaly, že promýšlená prostorová kompozice půjde i nadále ruku v ruce s vynalézavým „experimentátorstvím" v mezích „zákona" tradičního obrazu. Důležitou složkou obrazů se také stala práce s mapou krajiny či pohledem na krajinu, která evokuje styl východoasijského malířství. Tato mapa zůstává buď samostaným dílem nebo se stává podkladem, vrstvou, pro geometrickou kompozici, odkazující k prostoru našeho urbánního života. Achrer však situaci různě komplikuje, když nenápadně vrství další „plány", ať již jde o plošnou či konstruční kompozici, gestičnost projevu, barevný posun šablony krajiny, intimizující či zneklidňující průhled.