Jiří Černický - Dolby Malba

Dobytí Dantova pekla Thor Heyerdahlem
Termín: 14. 10. - 31. 12. 2015

Jiří Černický je jedním z klíčových autorů umělecké generace 90. let 20. století a šíří svého záběru jedním z nejvýznamnějších tvůrců současnosti vůbec. Studoval VŠUP a AVU v Praze, získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. V jeho tvorbě se už od 80. let střídá tvorba malířská a kreslířská, vytváření uměleckých artefaktů a objektů, stejně jako akční umění s přesahy do fotografie, literatury, ale třeba i herectví. 

Ve sbírce Adam Gallery je zastoupen řadou svých obrazů, objektů, kreseb atd., které představují výběr toho nejlepšího, co vytvořil.
Výstava "Dolby malba" nabízí aktuální přehlídku vybraných prací, „obrazů", které jsou vytvářeny především alternativně, s použitím různých postupů a materiálů. Jde vlastně svým způsobem o obrazové objekty, či objekty s obrazovým přesahem. Způsobů, jak jsou "dolby obrazy" vytvářeny, je celá řada, a jsou dokladem mimořádné tvůrčí invence a vynalézavosti Jiřího Černického, jednoho z nejoriginálnějších tvůrců, kteří v současném českém výtvarném umění působí.

Česká televize - Události v regionech 13. 10. 2015 (23 minuta)

Vernisáž 13. 10. 2015

Expozice