Jindra Viková

Východiskem tvorby absolventky pražské VŠUP se stala práce s keramickou hlínou a porcelánem. Neomezuje se však pouze na tyto materiály, ale vytváří také kresby, malby, koláže, asambláže či fotogramy, podílela se také na několika realizacích ve veřejném prostoru. V celém jejím díle hrají bez ohledu na jednotlivá média důležitou roli niterné pocity a hluboké emoce, které pronikají navenek prostřednictvím gest, výrazů tváře či postojů a poloh lidského těla. Figura a její fragmenty tak v pojetí Jindry Vikové představují svébytný vyjadřovací prostředek zachycující složité vztahy člověka k sobě samému i k jeho okolí. 
Zdánlivá formální jednoduchost a poeticko-naivistické zpracování autorčiných kreseb však naopak často skrývá složitější, hlubší a tíživější obsahy.

 

Jindra Viková, bez názvu, kresba, cena 4700 Kč

Jindra Viková, bez názvu, kresba, cena 4700 Kč

 

Jindra Viková, bez názvu, kresba, cena 4700 Kč