Přejít k obsahu

Jan Merta

Výstava
Termín: 25. 9. 2009 - 31. 1. 2010

V hlavním výstavním prostoru Wannieck Gallery je pro období od konce září 2009 do konce ledna 2010 připravena velká výstava obrazů a soch jednoho z nejvýznamnějších českých umělců současnosti Jana Merty. Výstava představuje především průřez jeho nejnovější tvorbou.

Jan Merta (1952) absolvoval v letech 1981-7 pražskou Akademii výtvarných umění. Patřil mezi vůdčí osobnosti české malby generace 80. let 20. století. Od počátku své zralé tvorby postupně řešil výtvarné otázky spojené s vlastním usilováním o dokonalé „uchopení reality" a její zobrazení. V této souvislosti je nutno zmínit jeho obraz Schránka v červeném poli z roku 1987, který představuje pravděpodobně jeden z vrcholů tvorby 80. let. Po roce 1990 postupně opouští tematiku „solitérních předmětů" a přechází k širšímu zachycení a zpracování „reálného světa".

Svoji výstavu ve Wannieck Gallery charakterizuje malíř následovně: moje výstava se nazývá Výstava a větví se do čtyř témat.
Za prvé jsou to Ševely regionu, které se rozpínají od jednotlivostí v blízkosti (portréty) až po obecnosti v dálce (např. Červený slum). Regionem chápu přinejmenším rameno naší galaxie, tedy Mléčnou dráhu.

Jedenáct plastik tvoří soubor 11 alegorií. Pokud jde o tvorbu plastik, jedná se u mě o záležitost sporadickou, která však tvoří zcela integrální součást mého vyjadřování. 11 alegorií poskytuje prostor i humoru a ironii.

Liberec II reaguje na mé dětství. V roce 2006 jsem vystavoval první soubor s názvem Liberec v Liberci a dnes vůbec není v dohledu, kolik Liberců ještě přijde. Je to silná inspirace. 11 moralit, které byly poprvé vystaveny u Karla Tutsche Na bidýlku, je série 11 dvojic obrazů-textů a obrazů-zobrazení. Celek, i když se v něm objeví i několik starších obrazů, není retrospektivou, ale akutní autorskou kompozicí.