Irena Iškievová

Jsem Irena Iškievová a vystudovala jsem učitelství výtvarné tvorby na PedF OU v Ostravě, dramatickou výchovu se zaměřením na speciální výchovu (surdopedie) na JAMU v Brně a nedokončila studium v Ateliéru knižní a obalový design na FU OU v Ostravě.

Věnuji se lektorské činnosti, loutkovému umění a ráda zprostředkovávám umění dětem i dospělým.