Atsuo Hukuda

Současný japonský umělec ve své tvorbě zkoumá možnosti propojení tradičního japonského přístupu k umění se stávající uměleckou produkcí západu. Hukuda se také zajímá o způsob vedení žáků uměleckých škol k umění. Tradiční způsob výuky v Japonsku jej nakonec přivedl k založení vlastní soukromé umělecké školy, kde mezi sebou žáci a učitelé o umění diskutují. Pro jeho tvorbu je důležitý koncept a příčina vzniku díla. Hukuda je rovněž ředitelem galerie Concept Space v Japonsku.