Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

ADAM GALLERY

Sbírka Adam Gallery je zaměřena na českou současnou malbu od 80. let do současnosti. Tematicky je zaměřena na českou postmodernu, návraty avantgardy či různé podoby abstrakce, avšak hlavním a nejzásadnějším kritériem je kvalita samotných děl. Ve sbírce se můžeme setkat s díly Daniela Balabána, Tomáše Císařovského, Jiřího Černického, Jána Mančušky, Jiřího Načeradského, Hany Puchové, Jaroslava Róny, Jiřího Sopka, Jiřího Surůvky, Jakuba Špaňhela a mnoha dalších. Jedná se o jednu z neucelenějších sbírek současné malby, která reflektuje i velmi mladé autory (Josef Bolf, Václav Girsa, Vladimír Houdek, Eva Koťátková, Evžen Šimera, a další). S růstem sbírky jako takové souvisí též i růst okruhu autorů, které obsahuje, postupně se tak buduje i vrstva děl umělců, kteří absolvovali po roce 2010. Stejně se obohacuje o expanze a vhled do zahraniční scény, která tím vystavuje české umění „zkoušce" a potvrzuje jeho kvalitu. Součástí sbírky se tak stali současní němečtí malíři, mezi něž patří například Christian Macketanz, Hans-Peter Thomas aka Bara, Thomas Helbig či Tilman Hoepfl.

Richard Adam se věnuje soustavné výstavní činnosti – jednak mladých autorů, ale též celých generací nedávné minulosti. Prvním zásadním počinem byla výstava Akné (2006) v pražské Galerii Rudolfinum, poté následovaly výstavy zaměřené na představení 80., 90. a „nultých" let 21. stoleté. Richard Adam svou činností nejen, že buduje ucelený pohled na nejmladší české umění, ale svou činností pomáhá utvářet uměleckohistorickou reflexi současného umění, která není na české scéně stále plně vytvořena. Richard Adam externě spolupracuje se současnými kurátory a historiky umění, kteří se spolupodílejí na výstavách a tím buduje i současný diskurs. Sbírka Richarda Adama byla spojena nejprve s Wannieck Gallery, později přejmenované na Adam Gallery, která ačkoli nyní nemá vlastní výstavní prostory, stále pracuje na prezentaci současného umění.