Tomáš Hlavina

Tomáš Hlavina vstoupil na scénu v devadesátých letech jako jeden ze zástupců první generace umělců, kteří již studovali na akademii u profesorů zvolených po revoluci. Jeho díla na první pohled připomínají ready-made, tedy běžné, průmyslově vyráběné předměty denní potřeby jen drobnou intervencí autora transformované na umělecká díla. Ve skutečnosti je však u tohoto autora vznik objektů mnohem složitější, Hlavina je různě doplňuje a jemně přetváří. Důležitý je pro něj i název, který podstatu předmětů posouvá do nové významové roviny.


Gargantua a Don Quijote, 1997, dřevo, sádra, 36 x 90 cm


Strom s oky, 1998, dřevo, plast, 232 x 39 cm


Globus, 2005, dřevo, kov, 163 x 43 cm


Motor, 1999, kombinovaná technika, kov, 175 x 48 cm


Starší krajina, 1999, kombinovaná technika, dřevo, 74,5 x 48 cm