Přejít k obsahu

Fotograf

Časopis Fotograf vychází ve dvou jazykových mutacích, české a anglické, od roku 2002. Po dobu své existence si vydobyl výjimečné postavení mezi českými kulturními periodiky. Ve světovém kontextu se řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě.

Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma a především šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře v České republice i v zahraničí. Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně, přičemž každé číslo je tematické. Tím získává oproti běžným časopisům o umění kvalitu nadčasovosti a je možné se k jeho jednotlivým číslům vracet jako ke zdroji studijního materiálu v dané tematické oblasti.

fotografmagazine.cz

Fotograf - o fotografii

číslo: 21

rok vydání: 2013
cena: 195 Kč

 

Fotograf - public art

číslo: 20
rok vydání: 2012
cena: 195 Kč

 

Fotograf - film

číslo: 19
rok vydání: 2012
cena: 195 Kč

Fotograf - 80. léta

číslo: 18
rok vydání: 2012
cena: 195 Kč

Fotograf - amatérská fotografie

číslo: 17
rok vydání: 2011
cena: 195 Kč

Fotograf - Praha

číslo: 15
rok vydání: 2010
cena: 195 Kč

Fotograf - rekonstrukce

číslo: 13
rok vydání: 2009
cena: 195 Kč

Fotograf - recyklace

číslo: 6
rok vydání: 2007
cena: 10 Kč

Fotograf - performance

číslo: 11
rok vydání: 2009
cena: 195 Kč

Fotograf - hranice dokumentu

číslo: 5
rok vydání: 2007
cena: 10 Kč

Fotograf - nová inscenace

číslo: 7
rok vydání: 2007
cena: 195 Kč

Fotograf - intimita

číslo: 4
rok vydání: 2007
cena: 10 Kč