Skip to Content

Viktorie Valocká

Viktorie Valocká je výraznou malířkou, jejíž tvorba na sebe poutá přirozeně pozornost. Ať již výraznými barvami nebo gesty, spojenými s až surovou živelností vlastní expresionistům a malbě počátku dvacátého století. Stálá inspirace, čerpaná z okolí a aktuálních zkušeností se promítá do jejího projevu a námětů. Ačkoliv je již nyní její rukopis vyzrálý a osobitý, tento přístup dává příslib, že neustrne v jedné poloze.
Richard Adam:
„Viktorie Valocká /ateliér Vladimíra Skrepla/.  Něčím mně ji Lenka Černotová připomíná. Snad že tvoří také abstrakce na volná plátna, i když jinak je to dost odlišné. Viktorie Valocká je totiž ve svém projevu daleko tvrdší a konkrétnější, a to se projevuje nejen v obrazech, ale i ve výborných kresbách. V zimním semestru v roce 2014 projezdila Španělsko křížem krážem a její kresebné záznamy představují jeden z nejzajímavějších dokladů toho putování."