Skip to Content

Veronika Mokrošová

Veronika Mokrošová studovala malbu v ateliéru Daniela Balabána na Fakultě umění univerzity v Ostravě. Svojí tvorbou pokrývá spíše lyričtější polohy malby, které pracují především s velmi citlivou barevností. Ve svých plátnech řeší jak problematiku abstraktních obrazů, které v některých případech působí až dojmem, který známe z orfismu. Zároveň používá a zobrazuje spíše stylizované bytosti, obrazy s nimiž se hlásí k surrealismu.