Skip to Content

Václav Girsa

Termín: 22. 6. - 10. 10. 2010

Jedna z výrazných osobností mladě české malby se představuje souborem obrazů vytvořených převážně pro výstavu ve Wannieck Gallery. Expresivní přístup k tvorbě se uplatňuje v různých polohách a vytváří velmi originální a zároveň různorodý obrazový celek.

Václav Girsa absolvoval pražskou AVU v atelieru Vladimíra Skrepla. Na školu přišel o něco později než většina ostatních studentů, již jako „zčásti hotový" výtvarník, a během svého studia v podstatě rozvíjel předpoklady a východiska, která nastínil již v době před příchodem na školu. Nebál se přitom experimentovat a zkoušet různé přístupy k tvorbě, což někdy vedlo až k propojení „klasického" malířství s některými odlišnými postupy (umění akce apod.). Střídal přitom ortodoxní expresi s tvorbou ryze geometrických obrazů, ale zkoušel tyto různé postupy někdy zároveň spojovat.

V cyklu pro výstavu YESTERDAY MORNING TOMORROW celkem logicky proto zvolil postup, který by mohl být označen za "10 různých přístupů k tvorbě obrazu".