V galerii nezvoní 2014/2015

 

září 2014  - duben 2015

Projekt „V galerii nezvoní" je zaměřený na celoroční intenzivní spolupráci galerie současného umění Richard Adam Gallery a základních uměleckých škol zakončenou prezentací projektu veřejnosti formou výstavy V galerii nezvoní.

 

Návštěvy edukačních programů

Stěžejním pilířem projektu je vzdělávání žáků skrze kontakt s autentickými uměleckými díly v galerii v rámci galerijních edukačních programů. Jejich pravidelné návštěvy (cca jednou měsíčně) má za cíl další rozvoj pozitivního vztahu dětí k umění a kultuře, schopnost hlubšího vnímání, interpretace, reflexe, hodnocení uměleckých děl. Zároveň také získávání nových jedinečných podnětů pro rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu.

Druhý ročník bude zaměřen na hlubší individuální spolupráci a propojení návštěv galerie s výukou v jednotlivých školách. 

 

Setkání s umělci

Jedním z cílů projektu je rovněž zprostředkovat žákům ZUŠ setkání s umělci a studenty vysokých uměleckých škol (preferováni jsou vystavující autoři). Setkání probíhají v rámci interaktivního kreativního workshopu, kdy budou žáci mít možnost se bezprostředně inspirovat k vlastní tvorbě a experimentu.

Prezentace tvorby žáků ZUŠ na výstavě v Richard Adam Gallery

Výstupy z celoroční spolupráce a tvorby žáků zapojených do projektu budou prezentovány na výstavě v květnu 2014 v prostorách Richard Adam Gallery. Výstava bude volně přístupná veřejnosti, jako součást vernisáže je plánován doprovodný program.

 

Prezentace ZUŠ veřejnosti

V průběhu vernisáže výstavy ZUŠ v květnu 2014 bude školám poskytnut prostor pro vlastní prezentaci a představení své instituce rodičům a potenciálním žákům a studentům.

Cíle projektu

1.     Prezentace vybraných děl výtvarných oborů žáků ZUŠ Brno na výstavě v Richard Adam Gallery.

2.     Propojení znalostí, dovedností a výstupů ze školní výuky žáků s praktickými zkušenostmi.

3.     Rozvoj kompetencí žáků nezbytných pro aktivní zapojení se (nejen) do světa umění.

4.     Navázání dlouhodobé spolupráce galerie se ZUŠ Brno ve výchově a vzdělávání žáků, provázání výuky a programů v galerii.

5.     Pravidelný kontakt žáků s díly profesionálních umělců, jejich reflexe, zkoumání, interpretace a kritika.

6.     Prezentace škol veřejnosti.

 

Kontakt

Koordinátor projektu:

Mgr. Anna Vlková
vlkova@ragallery.cz
gsm: 00420 731 131 865