Richard Roháč - Přízraky

26. 2. - 25. 5. 2014

Richard Roháč absolvoval Fakultu umění Technické univerzity v Košicích v ateliéru Adama Szentpéteryho. Tedy umělce, který je známý svojí tvorbou striktní, byť velmi barevné, geometrie. A velmi výrazná barevnost je charakteristická i pro značnou část malířské produkce Richarda Roháče. Jenže tím veškerá podobnost jeho tvorby s tvorbou učitele končí. Tento „košický Lautrec" je totiž bytostný expresionista, a to expresionista téměř „německého" formátu. Ve svých obrazech, které jsou často jakýmisi záznamy každodeních zkušeností a situací, zachycuje násilí, brutalitu, ale třeba i grotesknost a absurditu dějů a událostí. V tvorbě z poslední doby navíc dříve výrazná barevnost ustupuje do pozadí a malby se stávají daleko spíše černobílými záznami, cítěnými navíc velice kresebně. O to jsou ale pronikavější a hlubší. Právě tvorba z poslední doby tvoří podstatnou část umělcovy výstavy v Brně.