Skip to Content

Pán Much

Termín: 16. 10. 2013 – 16. 2. 2014

kurátor: umělecká skupina RAFANI
Výstava Pán much je připravována uměleckou skupinou Rafani.
Kurátorem je tedy kolektiv.
Výsledek se bude nalézat v oblasti mezi konsenzem a kompromisem.
Médium jednotlivých děl není podstatné při hledání smyslu výstavy.
Důležitější je typ zobrazení, určitá inklinace.
Skladba výstavy Pán much bude i nebude určující, bude i nebude určena.
Vybrané obrazy jsou odtrženy od textů a interpretací.
Zapomeňte na Goldinga.
Pánem much není Richard Adam.
A ani umělci nejsou jeho mouchy.

Pán much

Název Pán much je zcela náhodný, výstava se mohla stejně dobře jmenovat Pochodeň v uchu, nebo Létající hospoda, nebo Čtvrtá, nebo V horách šílenství. Název jsme si odhlasovali ne na základě důkladné četby a smyslu Goldingovy knihy, ale jen podle asociací, které v nás vzbuzoval. A také zní libě. Ale protože text je jako pijavice přisátá k významu nahodilých skutků, s postupem příprav jsme shledali jisté analogie. Kdo je tedy Čuňas, kdo Ralph, kdo Simon a kdo Jack?
Požaté louky se jásavě smály. Každému je jasné, že louky se ve skutečnosti nesmějí, a proto většina nechápe první větu doslovně, ale spíše metaforicky. Výstava Pán much bude využívat potenciálu Richard Adam Gallery k poněkud neobvyklé struktuře výstavy. A protože za činy stojí důvody, je možné si myslet, že tato struktura má snahu vytvořit určitou metaforu. Avšak co zbývá z metafor a podobenství v éře Googlu?
Vystavující byli vybráni z dosti rozdílných skupin, většina z nich je považována za umělce, někteří jsou ilustrátoři, několik kreseb bylo s laskavým svolením zapůjčeno z Psychiatrické nemocnice Bohnice a jeden, Jindřich Vik, byl bankovní úředník. Většina vystavujících má do jisté míry ilustrativní projev, tu se stylem vztahuje k minulosti, tu je více groteskní, jinde dětsky přímočarý. Výběr je pokusem vést řez napříč generacemi a scénami. Kulturní souvislosti souvislostí jsou poněkud nejasné. Proto jsme byli spíše zvědaví, než intelektuálně rozhodní. Vždyť co zbývá z kánonů a hierarchií v éře čsfd a uložto?
Na výstavě Pán much se nepokoušíme mapovat fenomén kresby ve smyslu: hle jakou tu máme skupinu báječných mužů a žen s ilustrativním projevem. Ani nepředstavujeme médium v jeho šíři, abychom mohli říct: takto se dnes kreslí; nebo: toto je to nejkvalitnější ze současné kresby. Od nás nic takového nečekejte. Jste na celém ostrově sami, stejně jako doma, stejně jako na internetu. A je jen na vás zda navštívíte spíše wikipedii, nebo pornostránky, nebo si objednáte něco domů. Vše je tak snadné v éře amazonu a xhamster.
Díla na výstavě byla vybrána a seskládána uměleckou skupinou Rafani. Mají smysl sami o sobě. Výstava se nevymezuje vůči teoretickým postulátům, neříká, že ilustrace je oblastí, kde otisk avantgard byl jaksi bojácně nejistý a deformovaný, tato výstava se nevztahuje k velkým a takzvaně důležitým výstavám. Toto není naše hřiště. Bavilo nás prozkoumávat terén, nadzvedávat kameny. Tento text o této výstavě říká, čím není, proto není důležitý. Co asi řeknou google analytics o stránkách Richard Adam Gallery?
Doktor Peřina z Psychiatrické nemocnice Bohnice má složky kreseb dle diagnózy. Složka "Paranoia" obsahuje kresby pokryté motivem oka. Tato výstava je soustavou zrcadel, která zrcadlí složku doktora Peřiny. Vy jste ty oči, vy hledíte ze tmy k textu, vy snováte od obrazu k obrazu své záměry a úvahy. My vás nevidíme, vy nás ano. Avšak co zbývá ze soukromí v éře facebooku?