Nela Tréšková

Nela Tréšková patří k nejmladší generaci českých designérů, kteří za sebou mají, i přes svůj nízký věk (Tréšková se narodila v roce 1988), první nemalé úspěchy. Pro tuto absolventku Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech, oboru výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – modelářství, je to především její série s názvem „cubis". 
Set misek a pohárů, určených pro kavárny a restaurační zařízení, rozvíjela nynější studentka 3. ročníku ateliéru Design keramiky na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem také na stáži v Německu. Vzhledem k místu narození Tréškové, kterým jsou Mariánské Lázně, lze hledat ale vliv i v tradici českého hotelnictví, které bylo dříve hlavní doménou lázeňských měst. Primární inspirací pro „cubis" je však tvarosloví kubismu, což je v designu misek a táců otevřeně přiznané, stejně jako v jejich názvu. Hlavním materiálem neotřelé a vizuálně poutavé série je porcelán a kov.

 

"Kubis"

Miska porcelán, talířek nerez, cena 1 680 Kč