Modernista

Společnost Modernista vznikla v roce 1999 původně jako internetový obchod se zaměřením na restaurovaný originální nábytek ze třicátých let. Po dvou letech byla otevřena také kamenná prodejna a toto místo, stejně jako nabízený sortiment, si velice brzy získalo světový věhlas.
Dalším významným krokem bylo pro Modernistu navázání úzké spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem, která funguje od roku 2003. Díky tomuto exkluzivnímu partnerství vznikla nejdříve kolekce přesných replik dekorativních předmětů navržených původně českými kubistickými architekty mezi lety 1911 a 1920. Výrobky v kolekci vznikají za dohledu odborníků a jsou přesnými reprodukcemi originálů uložených v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Kolekce byla skvěle přijata u nás i ve světě a je tak možné  ji zakoupit například i v renomovaných muzejních prodejnách ve Victoria and Albert Museum v Londýně či v Metropolitan Museum of Art v New Yorku.
Krom období kubismu se Modernista zaměřuje obecně na design 20. století. Postupně představuje reedice nejvýznamnějších tvůrců tohoto období a přivádí tak opět k životu díla výjimečné řemeslné i estetické hodnoty, jejichž kvalitu již prověřil čas.