Martin Mainer

Termín: 6. 4. - 5. 6. 2011

O Martinu Mainerovi těžko mluvit jinak než v superlativech. I když ve své tvorbě občas hledá adekvátní výraz, výrazovou polohu a zdánlivě „neví jak dál", ve skutečnosti zcela logicky rozvíjí různé stránky započaté tvorby a dovádí je, ve svém dílčím závěru, k logickým vyústěním a „z věci" vyplývajícím důsledkům. Jeho tvorba je přitom malířsky velmi sevřená a jednotná a důsledně mapuje možnosti řešení nastolených otázek.

Již ve druhé polovině 80. let se o něm hovořilo jako o jedné z nejvýraznějších osobností nastupující generace, která, vedle takřka dokonalého zvládnutí malířské techniky a mimořádného citu pro barevnost obrazu, experimentuje s psychotropními látkami, které dokáží otevřít, ve stavu nedotčené mysli, netušené prostory a konsekvence. Nejde přitom ani tak o skutečnost, že pod vlivem těchto látek malíř vlastně netvoří, jako spíše o stav, který lze označit za „otevírání hranic" a který se stává součástí jeho vědomí. Spojeno s dokonalou malířskou technikou a již zmíněným citem pro barvu tak vyrůstá ideální mix vytvářející, ve svém důsledku, originální svět tvarů, barev a fantazie.

Ve své nejnovější tvorbě, která se do jisté míry nese ve dvou rovinách, otevírá Mainer jistou polohu mapující různé způsoby zpracování obrazové plochy. Vedle prací, které byly vystaveny na jeho loňské výstavě v Galerii kritiků v Praze a které zohledňují v podstatě „klasickou" malbu obrazu, nabízí brněnská výstava souběžně vznikající plátna, která promyšleně experimentují s ne zcela běžnými přístupy k tvorbě, vycházejí z překládání a otiskování obrazové plochy nebo míchání barev nanesených na plochu obrazu. Výsledkem je potom neméně zajímavý obraz využívající skrytých podnětů a skrytých symbolů rozvíjených ve vnímání a fantasii diváka.