Karel Malich

Ačkoliv se Malich neomezuje na jedno médium, jeho nejznámější polohou jsou specifické drátěné objekty, často závěsné, ležící či kombinované s plátnem. Dalším médiem, které často používá k vyjádření, je pastel. Ve své tvorbě transformuje niterné prožitky často až astrálního charakteru a zkoumá hranice reálného, viděného, světa. Boštík je členem skupiny Křižovatka a jedním z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny dvacátého století.