Skip to Content

Luděk Rathouský - 100+9+2

Termín: 11. 6. - 14. 9. 2014

Výstava 100+9+2 obsahuje výběr ze dvou cyklů aktuální tvorby L. Rathouského. Monumentální cyklus Zlatá geometrie je vyústěním několikaletého zájmu autora o reflexi gotické malby, tentokrát zaměřený na jednu z klíčových postav evropské malby 14. století, Mistra Theodorika (cyklus obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně). Autor se rozhodl následovat tento cyklus 130 deskových maleb zpodobňující svaté proroky, apoštoly, evangelisty, české patrony, mučedníky a panovníky v plném rozsahu původního. Ve svém aktualizovaném pojetí využívá bohatou ornamentiku gotické imaginace: zářivé barvy, puncování, zlaté dekory, technika malby je unikátní kombinací akrylu, oleje a "nepravého puncování" s použitím plátkových kovů. Původní figurální motivy převádí na základní geometrické tvary, v některých případech nabývající až abstraktní vyprázdněnou podobu. Nejde však o pouhou „hru" s původní formou a námětem, ale aktualizovanou symboliku, přenesená sdělení a významy odkazující ke starým mistrům a kontextu historickém, kulturně – společenskému. Oproštění od duchovních obsahů, zjednodušování a zdánlivé zplošťování je poukazem na ironickou kritiku současného světa a životního stylu, jak je koneckonců příznačné pro celou autorovu tvorbu. Stejně je tomu i v druhém uvedeném cyklu vycházejícím rovněž ze zájmu o gotickou malbu, Penězoměnci. Autor nachází a pracuje sice s novými strukturami a formami, ale sleduje stejnou významovou linku. Tedy hledání cyklických historických paralel k současným politicko – společenským aspektům.