Kroužky

Pro děti od 4 do 15 let, které často a rády ve volném čase tvoří, jsou přesně určené naše pololetní kroužky. V deseti lekcích se začínající umělci seznámí s různými výtvarnými technikami a přístupy, nechají se volně inspirovat vystavenými díly a autory. 

Kroužek I. 

Lektor: Lenka Goliášová

 • pro děti od 4 do 7 let
 • pondělí 16:00 - 17:30

Termíny:

březen: 2., 9., 23., 30.
duben: 22., 27.
květen: 4., 11., 18.

Náplň kroužku je inspirovaná aktuálními výstavami, zároveň zprostředkovává dětem aktuální výstavy přijatelnou hravou formou, která odpovídá věku a schopnostem dětí. Budeme s dětmi hledat různé přístupy a postupy v malbě a modelování prostoru. Seznámíme se s hmotou barev i vlastnostmi různých obrazových podkladů. Všechno ještě oživíme hrou. Při pozorování konkrétních děl v expozici se pokusíme přijít na kloub tomu, "co tím chtěl malíř říci"a zkusíme mu odpovědět po svém. Kurz bude zakončen výstavou prací přímo v prostorách AG.

Lekce v březnu:

Ivan Vosecký a jeho "předem připravená náhoda"

 • 2. 3. 2015

Tvoření s pohybem provázeným barevnou stopou, prolínání více barev a barevných brček a provázků, kombinovaná technika.

Petr Pastrňák- Les hoří!

 • 9. 3. 2015

Malba sprejem, přes šablony, práce s vymýváním povrchu obrazu/lepenky.

Milan Salák - Auto nebo teniska?

 • 16. 3. 2015

Práce s banálním předmětem v galerijním prostoru ready made a ready to draw. Instalace a kresba lihovými fixy, rozmývaná kresba na papíře

Jiří Černický - Výkřik

 • 23. 3. 2015

Duha versus Edward Munch. Budeme hledat možnosti výrazu skrze barevné pruhy i plochy. Práce s barevnými páskami, foliemi, stuhami. Polystyrenový podklad.

Kdo je Václav Stratil?

 • 30. 3. 2015

Lišky, netopýři a čtverce. Kresba tuší i propiskou od ruky i s pravítky (výzva pro 4 leté), převlečení nutné.

Kroužek II.

Lektor: Jitka Tichá

 • pro děti od 8 do 14 let
 • úterý 16:00 – 17:30

Termíny:

březen: 3., 17., 24., 31.
duben: 7., 14., 21.
květen: 5., 12.

Náplň kroužku je inspirovaná aktuálními výstavami, zároveň zprostředkovává dětem aktuální výstavy přijatelnou hravou formou, která odpovídá věku a schopnostem dětí.Ve druhém pololetí školního roku se ve výtvarném kroužku budeme inspirovat  výstavou Česká malba generace 90. let 20. století. Ta bude trvat od února  až do  květena 2015. 

Inspirace pro lekce: tvorba  Petra Pastrňáka, Ivana Voseckého, Jiřího Černického, Milana Saláka, členů skupiny Bezhlavý jezdec.
Některé vybrané využívané materiály a techniky:

 • kresba křídami, rudkou
 • velkoformátové malby na výkresy A2, A1
 • grafika - suchá jehla