Skip to Content

Jiří Marek

Malíř a kreslíř, absolvent ateliéru Jiřího Sopka i Jiřího Petrboka. V malbě se projevuje zájem o barvu a kompozici, v kresbě o figuru a způsob jejího modelování skrze šrafování a stíny. Malba hraničící s Chiricovskou metafyzikou a zájmem o surrealismus, kresba je pak výrazně naturalistická. Výsledek se ale vždy snaží být co nejlépe technicky zvládnutý.