Jiří Baštýř

Také v malířském projevu studenta ateliéru kresby Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze je patrná kresebná technika. Propracované detaily, i volená škála barev pohybující se ponejvíce na stupnici šedi, odkazuje k tomuto médiu. K námětům silných emocí, definovaných skrze figurativní malbu i k tématu pozice jedince ve společnosti se Jiří Baštýř vrací opakovaně – a je jedno, zda je maluje, nebo vykresluje. Vždy umí předat přesně to, co potřebuje sdělit. 

Richard Adam:
„Jiří Baštýř. Je to neuvěřitelné, ale v Petrbokově kreslířském ateliéru taky někdo kreslí. A hodně dobře. Petrbokův „vliv" je ovšem patrný i tady. Ale trochu překvapivě, totiž ve velikosti formátu kreseb. Ano, Petrbok vystudoval, věřte nebo nevěřte, monumentální malbu…„