Skip to Content

Evžen Šimera

Dědictví budoucích zásad

26. 2. - 25. 5. 2014

Po Josefu Achrerovi, kterého na samostatné výstavě představila Richard Adam Gallery v říjnu 2013, následuje další významný představitel české malby nejmladší generace, totiž Evžen Šimera. Richard Adam Gallery tím pokračuje v představování špičkových autorů generace nultých let 21. století.
Evžen Šimera není i je geometrista. Jeho obrazy, alespoň na první pohled, geometricky opravdu vypadají. Ale způsob jejich tvorby je jiný. Šimera používá především techniku stékane kapky barvy, která do jisté míry pracuje s náhodou jako s důležitým fenoménem tvorby. Nově vytvořené obrazy, které pro výstavu ve Richard Adam Gallery připravil, dále možnosti takové tvůrčího postupu prohlubují.