Skip to Content

Erik Šille

Termín: 19. 2. - 11. 4. 2010

Erik Šille (1978), absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (ateliér Ivana Csudaie), představuje jednu z nejvýraznějších osobností současného mladého slovenského umění. Již v době studia se velmi výrazně profiloval jeho specifický výtvarný projev, který, s postupným rozvíjením charakteristických rysů, dozrál ve velmi výraznou polohu, představovanou jeho současnou tvorbou.

Obecně lze říci, že pro Šilleho práce je velmi příznačné v podstatě vtipné zacházení se symboly současného světa. Šille se inspiruje městem, reklamou či grafickým designem, formou příbuznou komiksu zachycuje transformovanou realitu a vytváří barevně čisté a výrazné pohledy na „šilleovsky specifický" vesmír. Pro svoji expozici v Galerii na mostě připravil nové práce vzniklé převážně v posledních dvou letech.