Divadlo D'EPOG ∞

"Děkuji, že jste mě přivedli na svět. Nečekal jsem to. Obrazy extrémního rodičovství. Na ležaté osmičce rodič plodí dítě a dítě plodí rodiče. Kdo je za koho zodpovědný? Kdo o kom rozhoduje?"

Režie: Lucia Repašská
Dramaturgie: Matyáš Dlab
Scénografie: Matěj Sýkora
Hudba: Ryba
Hrají: Radim Brychta, Zdeněk Polák a Janet Prokešová

Termíny představení: 11. a 12. 6. 2014 v 19:30
Richard Adam Gallery, Brno

Divadlo D'EPOG ve své již čtvrté sezoně působení pokračuje v experimentující produkci realizované v nedivadelních prostorech. Progresivní soubor, oceněný festivalem …příští vlna / next wave… v kategorii Objev roku, představuje svou nejnovější inscenaci pod symbolem ležaté osmičky – nekonečna. Jejím tematickým záhlavím se stal vztah rodiče a dítěte. Divadlo D'EPOG zde obrátilo svou pozornost k základní mezilidské vazbě – k tzv. jádrové rodině a jejím současným podobám. Půdorys inscenace vychází z reprodukčního cyklu – dítě se stává rodičem a plodí dítě vlastní. Tento vzorec je rozveden do dvou deformovaných obrazů výchovy propojených konkrétním osudem jednoho dítětě-rodiče. Inscenace se v tomto tematickém rozhraní pokouší veřejnosti otevřít otázky individuální svobody a zodpovědnosti rozhodovaní se za druhé. Kde rodič přestává respektovat právo svého dítěte na svobodný rozvoj? Kde přestává respektovat právo na svůj osobní rozvoj? Kolik své vlastní vůle se snese prosazovat na úkor vůle druhých? Na nukleárních vazbách rotují klony, akvabely, vampíři, Frankensteinové a jejich monstra.
 
∞ vznikla v divadelně-laboratorním prostředí v rámci desetiměsíční intenzivní práce, její silná tematická orientace je protínána identickou pozorností na strukturu formální. Inscenace se druhově pohybuje na poli fyzického divadla a jedná se o zcela původní autorský počin, který nevychází z žádného literárního či jiného mediálního předobrazu. 

Na projektu tvůrčím způsobem participuje jeden z předních brněnských výstavních prostorů –  Richard Adam Gallery, jež realizuje svůj program v rekonstruované tovární hale z konce 19. století. Paralelně s uváděním představení je koncipována i série doprovodných události jako otevřené zkoušky,  herecký workshop či diskusní sympozium Parent for rent s úspěšnou českou molekulární bioložkou Zuzanou Holubcovou působící na výzkumném pracovišti při University of Cambridge, která se zabývá vnitřní strukturou buněk zodpovědných za zdravý vývoj vajíčka a otázkami reprodukční medicíny.