Skip to Content

David Hanvald

Termín: 14. 4. - 6. 6. 2010

Mladý výtvarník David Hanvald absolvoval v loňském roce VŠUP v Praze v atelieru malby Stanislava Diviše. Na výstavě se představí cyklem obrazů vytvořených na závěr studia. Přesný a precizní způsob jejich kompozice posouvá malby někdy až k hranicím geometrie, zároveň však stále zůstávají, do jisté míry, „klasickými, zobrazujícími„ obrazy.