České umění 90. let ze sbírky Komerční banky

Termín: 23. 5. - 23. 9. 2012
kurátor: Richard Adam

Komerční banka má ve své umělecké sbírce více než 3.500 uměleckých děl. Pro výstavu ve Wannieck Gallery byla vybrána reprezentativní díla z doby 70. až 90. let 20. století. Na návštěvníky čekají mimo jiné díla od ceněných autorů Karla Malicha, Jiřího Sopka, Michaela Rittsteina, Ivana Ouhela, Jana Merty, Vladimíra Kokolii či Antonína Střížka. To samozřejmě není zdaleka všechno. Milovníci grafiky naleznou na výstavě práce Naděždy Plíškové, Aleny Kučerové či Zdeňka Sýkory, froasáže Ladislava Nováka nebo třeba lepty Lubomíra Přibyla. A obdivovatelé umění 90 let? Tak pro ty jsou připraveny obrazy Petra Pastrňáka nebo třeba Petra Písaříka. A samozřejmě nejen jejich. Vystavená kolekce tak nabízí svým způsobem unikátní pohled na vývoj českého malířství 70. až 90. let minulého století.

„Součástí připravené expozice jsou nejen umělecká díla, se kterými se mohou klienti Komerční banky setkat na pobočkách, ale také díla uložená v depozitářích KB, jež běžně viditelná nejsou. Věřím proto, že výstava bude atraktivní jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost," uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Systematické budování sbírky zahájila Komerční banka již v roce 1995. V tomto roce byla sestavena Komise pro uplatňování uměleckých děl a skupina odborníků z banky i externích poradců zahájila akvizici obrazů převážně ze 70. až 90. let 20. století.

„Komerční banka se rozvážně rozhodla investovat do tvorby žijících umělců, která byla tehdy na zdejším rozbíhajícím se trhu s uměním zastíněna díly meziválečné avantgardy z probíhajících restitucí. V průběhu následujících let tak vznikla kolekce soudobého umění, která svou kvalitou a rozsahem převyšuje podobné projekty v České republice," uvádí ke vzniku sbírky Magdalena Juříková, odborný garant a tajemník Komise pro uplatňování uměleckých děl v Komerční bance v letech 1994 - 1997.

Zájem o umění a jeho finanční podporu má Komerční banka společný s mateřskou skupinou Société Générale. Její sbírka dnes čítá řádově 300 významných původních děl a 700 litografií, je detailně zdokumentována a je přístupná ve virtuální internetové galerii