Michal Czinege

Bývá označován jako jeden z nejsilnějších talentů nastupující generace absolventů slovenské VŠVU. Ve své tvorbě zkoumá vztah tradičního média malby a nových technologií. Obrazy vznikají kombinací různých technik. Jako předloha slouží fotografické záznamy přetvářené a deformované pomocí počítačových programů. Výstup je za pomoci silné vrstvy barvy přenášen na plátno či jiný materiál. Prolínání virtuálních a imaginárních světů s reálnými předměty je vlastním principem celé Czinegeho tvorby.


Janko a Marienka, 2006, akryl na plátně, 280 x 190 cm


Emilie, 2005, akryl na plátně, 275 x 240 cm