Tomáš Císařovský

Absolvent pražské Akademie výtvarných umění patří k malířům silné střední generace. Jeho díla vznikají v tematických cyklech, často jsou inspirována historickými událostmi nebo postavami z kruhu jeho rodiny a přátel. Typická je pro jeho práci kombinace malby a doplňujícího textu stejně jako promyšlené užívání výrazných, mnohdy až neonových barev a bezčasého, nekonkrétního pozadí. Od konce minulého desetiletí používá také kombinaci krajiny a figurální malby. V jeho díle však zůstává středem zájmu lidská postava a jednoduchá, čitelná forma, která transformuje hlubší obsah.


Dlouhý pohled, 1991, olej na plátně, 115 x 110 cm


Nahorní plošina nad Davosem, 1999, olej na plátně, 150 x 190 cm


Modrý pohled, 1999, olej na plátně, 200 x 140 cm


Jemná převaha, 1995, olej na plátně, 140 x 200 cm


Obraz (portrét s kočkou), 1991, olej na plátně, 180 x 160 cm