Přejít k obsahu

Christian Macketanz

Pan Tutsch na celnici
Termín: 26. 2. – 25. 5. 2014

Christian Macketanz, malíř-figuralista, je od roku 2010 profesorem malby na Hochschule für Bildende Künste Dresden. Tomu ale předcházela relativně dlouhá cesta. Narodil se roku 1963 v Eutinu, vystudoval Hochschule für angewandte Kunst ve Vídni a potom se proměnil tak trochu v cestovatele, žil ve Vídni, potom v Římě, Berlíně, vstřebával vlivy těchto evropských metropolí, a nakonec tedy zakotvil v Drážďanech.

Jeho tvorba vychází z realismu, avšak v modifikaci ovlivněné mnoha dalšími styly a formami do podoby realismu nového, řekněme postmoderního. Přesahy a odkazy například na německý nazarenismus nebo surrealismus jsou patrné především ve specificky upravené perspektivě. Scéna je tak divákovi třeba nahlížena zároveň z různých úhlů pohledu. Ve spleti metafor, aluzí a významů se odehrávají příběhy různorodých postav. Jak říká sám Ch. Macketanz: „Odjakživa jsem se v malířství obsahově zabýval otázkou lidstva. Tím nejlepším, co v nás je, a těmi nejskrytějšími slabostmi; zkrátka vším, co nás ovlivňuje, to všechno se zračí v mých obrazech."  Figury tak spolu někdy rozmlouvají, někdy stojí němě, jakoby nedotčeny okolím. A jindy se třeba ukřižovávají… Ale vždy je přítomen určitý zvláštní, až mystický náboj vyplývající z filosofického podtextu obrazů. A vždy jsou, nutno dodat, namalovány dokonalou malířskou technikou v mimořádně vytříbené barevnosti. Macketanz je výrazný a precizní kolorista.

Christian Macketanz měl v uplynulých letech několik samostatných výstav v Praze, zúčastnil se malířského sympozia v Mikulově, byl zastoupen na některých dalších skupinových výstavách, stejně tak se objevoval i v Brně. Zde ho počátkem 90. let oslovil a pozval K. Tutsch, který získal několik pláten pro svoji Galerii Na bidýlku a následně mu uspořádal několik výstav.
Jeho současná výstava v Richard Adam Gallery v Brně je v podstatě dílčí retrospektivou za posledních asi 15 let, a také největším projektem, který se v ČR uskutečnil. A zároveň drobným dokladem, že za našimi hranicemi vzniká zkrátka špičkové umění.