Přejít k obsahu

Česká malba generace 90. let dvacátého století

Termín výstavy: 18. 2. - 24. 5. 2015
Kurátor: Richard Adam

Vystavení umělci: Josef Bolf, Jiří Černický, Patricie Fexová, Pavel Hayek, Blanka Jakubčíková, Martin Kuriš, Petr Lysáček, Ján Mančuška, Jiří Matějů, František Matoušek, Michal Nesázal, Petr Pastrňák, Michal Pěchouček, Petr Písařík, Hana Puchová, Milan Salák, Vít Soukup, Jiří Surůvka, Jan Šerých, Michal Škoda, Jakub Špaňhel, Tomáš Vaněk, Markéta Vaňková, Ivan Vosecký

Výstava v Adam Gallery představuje výběr z nejzajímavějších obrazů výtvarníků generace 90. let dvacátého století, které vznikly především v časovém rozpětí let 1995 až 2005. Tedy v době, kdy výtvarníci vstupovali na uměleckou scénu a rozvíjeli nové přístupy k výtvarnému umění. Poprvé se také účastnili výstav v prestižních galeriích, aby zpočátku především formou konfrontace s tvorbou autorů předchozí generace osvědčili oprávněnost svého nového přístupu. Jinými slovy, aby se především vymezili k umění generace 80. let dvacátého století, které bylo určováno do značné míry výtvarnými principy postmoderny. Koncepce výstavy je postavena na tvorbě jednotlivých malířů, kteří jsou představeni individuálně průřezem své malířské tvorby přibližně v rozmezí zmíněného desetiletí.

Richard Adam začal obrazy generace 90.let sbírat v roce 1995. Měl v jistém smyslu usnadněnou pozici, protože sběratelé, kteří se zaměřovali na umění osmdesátých let, umění devadesátých let už nesbírali. A nová generace sběratelů se, jak Richard Adam říká, "ještě nenarodila. Jinými slovy, stál jsem uprostřed pole, kde nikdo nikde nebyl. Jen já a pětadvacet či kolik malířů". 

Z hlediska historického se Česká malba generace 90. let  dvacátého století poprvé, alespoň dílčím způsobem představila na výstavě Zkušební provoz, kterou v roce 1995 uspořádali v pražském Mánesu manželé Ševčíkovi. Poprvé v takto reprezentativních prostorách vystavovali Petr Pastrňák, Ivan Vosecký, Jiří Černický a někteří další výtvarníci. Nicméně, bereme-li v úvahu čistě malířský pohled, byla zřejmě ještě důležitější výstava Česká abstraHce, kterou následujícího roku uspořádali Martin Dostál s Markem Pokorným v Galerii Václava Špály. I tady, stejně jako v případě Zkušebního provozu, se jednalo vlastně o jakousi konfrontaci tvorby autorů 90. let s generací předchozího desetiletí. Ale především, byl zde poprvé, v relativně ucelené podobě, představen výtvarný směr, který spojoval malířskou tvorbu skupiny autorů a který by bylo možno stručně charakterizovat jako lyrizující abstrakci. Ta představovala v zásadě jediný výtvarný fenomén, který po určitou dobu sjednocoval alespoň zčásti malířský projev některých autorů. Jinak totiž není malířská tvorba umělců generace 90. let svázána prakticky žádnými sjednocujícími pravidly na rozdíl od předchozí generace, u které postmoderní přístupy hrály klíčovou roli.

Unikátní sbírku začal Richard Adam shromažďovat, jak už řečeno, v roce 1995. Na počátku stálo setkání s Petrem Písaříkem v galerii MXM. Na dnes už legendární schůzce koupil nejen obraz od Petra Písaříka (Calvin Klein), ale zamluvil si i další obrazy. Ale především, začal soustavně sbírat díla Petra Pastrňáka, Ivana Voseckého, Jiřího Černického, Milana Saláka, později členů skupiny Bezhlavý jezdec a dalších, takže během několika let vytvořil ucelený soubor těch nejzajímavějších obrazů malířů této generace.  

Výstava Česká malba generace 90.let 20.století je doprovázena bohatým programem, který potrvá až do května. Bude mít podobu ateliérů pro děti, komentovaných prohlídek, přednášek či workshopů pro dospělé, kde se zájemci potkají s některými vystavujícími umělci.

Česká malba generace 90. let dvacátého století - vernisáž 17. 2. 2015

Expozice