Břetislav Malý - Barva místa

Termín výstavy: 10. 6. - 27. 9. 2015

Malířství na sebe v historii znova a znova bralo úkoly, které mu byly takříkajíc vnější. Malbou lze kázat, filosofovat, politikařit, kritizovat… Naštěstí se malba nikdy nezredukovala na všechny možné účely, k nimž lze použít, a nadále si uchovala právo a výsadu zabývat se i sama sebou a základními elementy, z nichž je budována. V prostoru Galerie na mostě, zalitém v letních měsících denním světlem, představí Břetislav Malý práce z posledního roku, jejichž leitmotivem jsou světlo, jeho barva a možnosti, jak malířsky vyjádřit světlo v proměnách svého působení v krajině. Výstava Na mostě tak do jisté míry navazuje na nedávnou samostatnou prezentaci Břetislava Malého v brněnské Galerii mladých. Zatímco v komorním prostoru GM však autor směřoval k sevřenému instalačnímu řešení, v němž jednotlivé malby podřizoval obecnějšímu záměru, v Galerii na mostě jim bude ponechána veškerá autonomie a možnost uplatnit své estetické kvality bez opory v sofistikovaném instalačním řešení nebo zastřešujícím narativu. 

Břetislav Malý (*1985) absolvoval brněnskou Fakultu výtvarných umění, na které v současnosti působí mimo jiné jako vedoucí kurzů zaměřených na technologii malby. Před životem ve městě dal ovšem před časem přednost venkovu – dnes žije a tvoří v Polešovicích, kde se dolnomoravský úval začíná pomalu zvedat směrem k Chřibům. Odvozování výkladu tvorby z biografie autora sice může zavánět metodologií devatenáctého století, ovšem to, že se změna prostředí (místa) do Malého tvorby výrazně promítla, je zkrátka fakt.