Přejít k obsahu

Až na výjimky nové

Termín: 21. 9. 2007 - 30. 3. 2008

Expozice „Až na výjimky nové" je nová v několika směrech. Po dvou výstavách, které v prostorách Wannieck Gallery mapovaly českou malbu posledních 20 let, je tentokrát naším cílem spíše srovnání. Ze sbírky Wannieck Gallery jsme vybrali ukázky tvorby umělců tři národností. Tyto artefakty nejsou nutně nové datem vzniku. Jejich „novost" je dána spíše zařazením do vystaveného souboru, tedy kontextem zvolené koncepce výstavy. Jsme si vědomi, že tato „konfrontace" může být pouze dílčí, přesto věříme, že porovnání tvorby našich a zahraničních výtvarníků bude pro milovníky umění zajímavé a snad i objevné.

Česká malba je tentokrát obohacena o objekty Tomáše Hlaviny. Novinkou je rovněž „malá retrospektiva" tvorby jednoho z  nejvýznamnějších současných českých výtvarníků Zdeňka Sýkory (obrazy z 60. i 80. let a rovněž ze současnosti). Na tradici „výstavy ve výstavě" (v minulé expozici široká prezentace děl Jiřího Kovandy) navazují rozsáhlejší soubory obrazů Daniela Balabána, Jiřího Petrboka, nebo třeba Ondřeje Kopala. Srovnání starší tvorby s novou nabízí kolekce Petra Veselého, zatímco výběr ze dvou obrazových cyklů Stanislava Diviše se vrací svým vznikem na přelom 80. a 90. let. Vystaveny jsou samozřejmě práce dalších významných umělců (Merta, Skrepl, Špaňhel, Hayek, Kvíčala, Černický, Škoda, Šerých atd.), a nově rovněž několik ukázek z tvorby Lubomíra Typlta, Jakuba Švédy a také mladé ostravské malířky Alžběty Dirnerové. Skutečným překvapením pak může být obraz/objekt The Painting Jána Mančušky, vytvořený „na míru" pro Wannieck Gallery.

Jak bylo řečeno, současná výstava se neomezuje pouze na českou produkci. Slovenská malba je reprezentovaná pracemi tří umělců „košického okruhu", který představuje určité specifikum v kontextu současného slovenského umění. Setkáte se s obrazy osobitého „geometristy" Adama Szentpeteryho, stejně jako dvou laureátů ceny Oskara Čepana, totiž Marka Blaža a Jána Vasilka. Redukce malířských prostředků, geometrizace a často také humor jsou pro obrazy všech tří umělců příznačné.

Nová expozice ve Wannieck Gallery je nazvána „Až na výjimky nové", a je-li něco ve výstavních prostorách opravdu nového, pak jsou to ukázky z tvorby mladých německých umělců. Bara, André Butzer, Thomas Helbig, Thilo Heinzmann, Marcel Hüppauff, Christian Macketanz, Markus Selg. Podobně jako díla slovenských autorů představují prezentované obrazy a objekty do značné míry „jiný svět". Tím samozřejmě nemáme na mysli uměleckou kvalitu. Daleko spíše zde hrají roli odlišná východiska tvorby, kontext jejího vzniku, historické dědictví a, v neposlední řadě, i specifické rysy a originalita každého národa. Tím spíše ale je srovnání takové tvorby s pracemi autorů jiné národnosti zajímavé a přínosné.