Píšu obraz

Workshop tvůrčího psaní v pondělí 19. 1. 2015

Novinky

Zavřeno:

  • 24. 1. - 25. 1. 2015
  • 26. 1. - 17. 2. 2015

 

Jakub Špaňhel - Obrazy 2002 - 2014

Adam Gallery

Rozsáhlá výstava z tvorby Jakuba Špaňhela, která probíhá v galerii na podzim a zimě 2014-2015, představuje jednoho z  nejvýznamnějších malířů, kteří u nás v současné době žijí a tvoří.  Autora, který již od dob svých studií na Akademii výtvarných umění v Praze zaujal nepřehlédnutelné místo mezi umělci nejen své generace.

Termín konání výstavy: 24. 9. 2014 - 25. 1. 2015
Kurátor: Richard Adam

Vladimír Houdek - Pnoucí šeď

Galerie na Mostě

Vladimír Houdek představuje, bez jakékoliv pochybnosti, jednoho z klíčových výtvarníků nejmladší generace. A to především svojí malířskou tvorbou.
Již od začátku studií v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na pražské AVU bylo zřejmé, že se jedná o zcela mimořádný talent. Maloval tehdy obrazy, které byly, na rozdíl od těch současných, v podstatě „realistické", i když pojem realismus je třeba chápat se značnou rezervou.

Termín konání výstavy: 24. 9. 2014 - 25. 1. 2015

Vladimír Skrepl

Galerie za Stěnou

Vladimír Skrepl patří mezi nejvýznamnější výtvarné umělce generace 80. let 20. století.  Jeho tvorba je velice široká, především se ale soustřeďuje na malbu, kresbu a plastiku. V duchu expresionismu, který je do značné míry alfou a omegou jeho výtvarného projevu, vytváří „divoká plátna", stejně jako energií nabité plastiky nebo kresby.

Termín konání výstavy: 22. 10. 2014 - 25. 1. 2015